Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Gibalni razvoj otroka ali najstnika

Otroci se danes spontano gibljejo manj zaradi drugačnega načina preživljanja prostega časa. K temu prispevajo tudi življenjski slog in navade njihovih staršev. Poleg nekaterih obolenj, ki so povezana s pomanjkanjem gibanja, pogostim sedenjem in neprimerno prehrano, pa lahko gibalno manj dejaven načina življenja ogrozi tudi ustrezen gibalni razvoj otroka. Ta se lahko že v otroštvu kaže kot slabša gibalna učinkovitost, ki otroka ovira pri obvladovanju vsakodnevnih obremenitev, vključno s šolskimi obveznostmi. V kritičnem obdobju mladostništva pa ga slabša gibalna učinkovitost lahko odvrne od gibalne dejavnosti, kar ima lahko vpliv na celotno življenje in zdravje.

Gibalno slabo učinkoviti otroci imajo namreč kar 3-krat večjo možnost, da bodo kot odrasli debeli in 2-krat večjo možnost, da bodo imeli težave z inzulinsko odpornostjo. 

Gibalni ali motorični razvoj pomeni pot razvoja od osnovnih gibalnih vzorcev (plazenje, lazenje, hoja, tek, metanje…), ki imajo genetsko podlago in so temelj gibalnega učenja in nadaljnjega razvoja, do osvajanja najbolj zapletenih gibalnih spretnosti in visoke ravni gibalnih sposobnosti (moč, hitrost, ravnotežje…), ki omogočajo človeku učinkovito gibalno dejavnost v različnih okoliščinah.

Odločilno obdobje za dober gibalni razvoj je otroštvo in pri tem imajo starši pomembno vlogo.

Več o tem, kako lahko starši spodbujate gibalni razvoj otroka, si lahko preberete tu in tam.

Izbor otroških in mladinskih knjig ter izbor strokovne literature na temo športa in gibanja, ki je bil pripravljen v okviru nacionalnega medresorskega projekta Kulturni bazar, najdete tu.

Vir prikazne fotografije: freepik.com

Posodobljeno: 6. oktobra 2020

Objavljeno: 1. marca 2020