Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Porod in materinstvo sta del pomembnega življenjskega prehoda, ko se ženska sooča s telesnimi in duševnimi izzivi. Pri večini žensk se v prvih dneh po porodu pojavi poporodna otožnost, v obdobju po porodu pa se lahko pojavita tudi tesnoba in poporodna depresija.

Poporodna otožnost

Po porodu se pojavi poporodna otožnost pri osmih od desetih žensk. Značilne so nenadne spremembe razpoloženja, tesnoba, razdražljivost; ženska hitro plane v jok, ima težave s spanjem, je pretirano dejavna ali čisto brez energije. Otožnost pripisujejo nenadnim hormonskih spremembam po porodu.

Poporodna otožnost se običajno pojavi med tretjim in petim dnevom po porodu. Traja lahko nekaj ur ali nekaj dni, morda celo dva tedna. Počutje se izboljša samo od sebe po približno dveh tednih; kadar traja dlje, lahko dobi značilnosti poporodne depresije, zato je pomembno, da poporodne otožnosti ne zanemarjamo.

Seznam in kontakti nekaterih psihologov in psihiatrov, ki se še posebej ukvarjajo z ženskami v obporodnem obdobju.

Izvajalci so razdeljeni po območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Seznam je bil deloma posodobljen v aprilu 2019.

TANJA NOVAK, univ. dipl. psih.
ZD Šentjur, Dispanzer za mentalno zdravje
Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Tel: 03 746 24 36
dmz@zd-sentjur.si

TOMI VOUŠEK, dr. med., spec. psih.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Tel: 03 780 2160
tomi.vousek@pb-vojnik.si

mag. NUŠA LESKOVŠEK PEČAK, spec. klin. psih.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Tel: 03 780 0195
nusa.leskovsek@pb-vojnik.si

NATAŠA GARANTINI, spec. klin. psih.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
Tel: 03 780 0232
natasa.garantini@pb-vojnik.si

MIRJANA FURLAN, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni zavod Furlan Koper
Pristaniška 47, 6000 Koper
Tel: 031 387 333
zdravstveni.zavod.furlan@gmail.com

POLONA FURLAN, univ. dipl. psih.
ZD Sežana, Dispanzer za mentalno zdravje
Partizanska 24, 6210 Sežana
Tel: 05 731 1417
polona.furlan@zd-sezana.si

EVA ŠVAGELJ, dr. med., spec. psih.
Bolnišnica Sežana
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Tel: 05 707 4000
eva.svagelj@bsezana.si

ANICA GORJANC VITEZ, dr. med., spec. psih.
ZD Postojna, Psihiatrična ambulanta PB Idrija v Postojni
Prečna ulica 4, Postojna (vstop skozi ZD Postojna, Prečna ulica 2)
Tel: 041 466 519

STAŠA KUŠAR, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Kranj, Dispanzer za mentalno zdravje
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj
Tel: 04 208 2245
stasa.kusar@gmail.com

MARJETA HORVAT FAJDIGA, spec. klin. psih
Zdravstveni dom Jesenice, Dispanzer za mentalno zdravje
Cesta M. Tita 78, 4270 Jesenice
Tel: 04 586 8147
dmz@zd-jesenice.si

ALENKA KUNEJ, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Krško
Cesta krških žrtev 132, 8270 Krško
tel: 07 488 0200
alenka.kunej@zd-krsko.si

JASMINA PATKOVIČ COLARIČ, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Tel: 07 499 1467

KATJA KOSTEVC UREK, univ. dipl. psih.
Zdravstveni dom Brežice
Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Tel: 07 499 1461
katja.kostevc-urek@zd-brezice.si

doc. dr. VISLAVA GLOBEVNIK VELIKONJA, spec. klin. psih.
Ginekološka klinika Ljubljana
Šlajmerjeva 3 in Zaloška 7, 1000 Ljubljana
Tel: 01 522 6168
vislava.velikonja@guest.arnes.si

asist. TEA TERZIČ, dr. med. , spec. psih.
Center za izvenbolnišnično psihiatrijo
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
Tel: 01 475 0670 (8h – 12h)
info@psih-klinika.si

BRANKA REŽUN, spec. klin. psih.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
Tel: 05 373 4464
branka.rezun@pb-idrija.si

DANIELA FIKET, dr. med., spec. psih.
Psihoterapija Fiket*
Tržaška cesta 133, 1000 Ljubljana* Storitve so samoplačniške
Tel: 070 544 096
daniela@psihoterapija-fiket.si

DIRONA, klinika za psihiatrijo in psihoterapijo
Povšetova ulica 29,
1000 Ljubljana
Tel: 01 232 1237 ali 040 241 315
dirona@siol.net

(vprašajte za Petro Jelenko Roth, dr.med., spec. psih.)

MIRJANA FURLAN, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni zavod Furlan Ljubljana*
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana* Storitve so samoplačniške
Tel: 040 210 205
info@zavodfurlan.si

VLADE MILANOVIĆ, dr. med., spec. psih.
Železniški zdravstveni dom Ljubljana
Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
Tel: 01 330 51 06
psihiatricna.ambulanta@zzd.si

PETRA JELENKO ROTH, dr.med., spec.psih.
Zavod Promentum
Poljanski nasip 8 (Galerija Kapitelj)
1000 Ljubljana (samoplačniško)
petra@promentum.si

PSIHIATRIČNA AMBULANTA ZD TRBOVLJE
ZD Trbovlje
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Tel: 03 562 4134 in 03 562 4234

mag. RADMILA PAVLOVIČ BLATNIK, univ. dipl. psih.
Zavod Objem*
Kamnikarjeva 23, 1291 Škofljica* Storitve so samoplačniške
Tel: 051 245 013
info@objem.org

ARIJANA STEBLOVNIK, spec. klin. psih.
Klinika za ginekologijo in perinatalogijo Maribor
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Tel: 02 321 2650
arijana.steblovnik@ukc-mb.si

MILENA SRPAK, spec. klin. psih. in psihoterapevtka
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož
Tel: 02 741 5107
pbo.milenasrpak@siol.net

IRENA TIČ FREŠER, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica
Tel: 02 843 2753
tic.freser.irena@zd-sb.si

DANIELA MRZLEKAR SVETEL, spec. klin. psih., psihoterapevtka
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Sodna ulica 13, 2000 Maribor
Tel: 02 228 6239

SAMO PASTIRK, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Sodna ulica 13, 2000 Maribor
Tel: 02 228 6239

mag. MILOŠ ŽIDANIK, dr. med., spec. psih., psihoterapevt
Vaše zdravje
Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor
Tel: 02 235 5500
milos.zidanik@vasezdravje.si

ANJA PLEMENITAŠ, dr. med., spec. psih.
UKC Maribor, Oddelek za psihiatrijo
Ob železnici 30, 2000 Maribor
Tel: 02 321 1063
anja.plemenitas@ukc-mb.si

RENATA KERČMAR, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02 564 8634
psiholog@zd-gr.si

KATARINA ĆERANIĆ NINIĆ, dr. med., spec. psih.
ZD Ljutomer, Dispanzer za psihiatrijo
Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer
Tel: 02 585 1416
katarina.ceranicninic@ukc-mb.si

mag. RENATA KOS BERLAK, spec. klin. psih.
ZD Murska Sobota, Dispanzer za mentalno zdravje
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Tel: 02 534 1337
dmz.narocanje@zd-ms.si

BILJANA STOJCHESKA, dr. med., spec. psih.
ZD Murska Sobota, Skupnostna psihiatrična obravnava
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Tel: 030 641 500 ali 02 534 1391
spo@zd-ms.si

DANIELA FIKET, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
Tel: 05 369 3160
psihiatricna-amb@zd-ajdovscina.si

LUCIJA PAVŠE, uni. dipl. psih
Zdravstveni dom Ajdovščina
Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina
psiholog@zd-ajdovscina.si

mag. KATJA KODELJA, spec. klin. psih.
ZD Osnovno varstvo Nova Gorica
Gradnikove brigade 7, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 338 3309
katja.kodelja@zd-go.si

ŠPELA ŠORLI, dr. med., spec. psih.
ZD Tolmin, Psihohigienski dispanzer
Prešernova ulica 6a, 5220 Tolmin
Tel: 051 626 612
psihiater@zd-tolmin.si

MAJA SMRDU, spec. klin. psih.
Zavod za klinično psihologijo Izola
Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 Izola
Tel: 031 891 891
klin-psih@siol.net

MATEJA SEVER, spec. klin. psih.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Tel: 07 391 6327
mateja.sever@sb-nm.si

IRENA BRUDAR, spec. klin. psih.
Klinično psihološka ordinacija Irena Brudar, Novo mesto
Šmihelska cesta 20, 8000 Novo mesto
Tel: 07 332 5809
brudar.irena@gmail.com

dr. TANJA RAVNJAK, univ. dipl. psih.
ZD Črnomelj, Dispanzer za mentalno zdravje
Delavska pot 4, 8340 Črnomelj
Tel: 07 620 5747
psiholog@zd-crnomelj.si

mag. JOŽICA MOŽINA, spec. klin. psih.
ZD Novo mesto, Dispanzer za mentalno zdravje
Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Tel: 07 391 6733
jozica.mozina@zd-nm.si

dr. VESNA ŠVAB, dr. med., spec. psih.
ZD Novo mesto, Skupnostna psihiatrična obravnava
Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
Tel: 07 391 6700
info@zd-nm.si

dr. VESNA ŠVAB, dr. med., spec. psih.
ZD Trebnje
Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Tel: 07 348 1784
info@zd-tr.si

Psihiatrična ambulanta
Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel: 07 816 1540
psihiatricna.amb@zd-sevnica.si

Skupnostna psihiatrija
Zdravstveni dom Sevnica
Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel: 07 816 1555
skupnostnapsihiatrija@zd-sevnica.si

mag. MAŠA NARALOČNIK SINUR, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Velenje; Psihološka ambulanta za otroke in mladostnike
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Tel: 03 899 5636
masa.naralocnik@zd-velenje.si
narocanje.psiholog@zd-velenje.si

mag. DANICA VETERNIK DRAŽNIK, spec. klin. psih.
Zdravstveni dom Velenje; Psihološka ambulanta za odrasle
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Tel: 03 899 5568
danica.draznik@zd-velenje.si

NINA KONEČNIK GRUBER, dr. med., spec. psih.
ZD Ravne na Koroškem, Psihiatrična ambulanta/CZDO
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Tel: 02 870 5302
nina.konecnik@zd-ravne.si

LINDA OREŠNIK, dr. med., spec. psih.
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 57 900
nevropsihiater@zd-sg.si

TINA KAŠNIK, dr. med., spec. psih.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 02 88 23 675
tina.kasnik@sb-sg.si