Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in njene vpetosti v vsakdanje življenje. Kljub temu, da so mnoge oblike uporabe zaslonov lahko koristne, novi vzorci in trend naraščanja časa uporabe zaslonov med otroki in mladostniki zahtevajo temeljit premislek glede časovnih in vsebinskih okvirov, ki še omogočajo koristno in varno uporabo za njihovo zdravje.

V ta namen je na pobudo primarnih pediatrov multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se pri delu ukvarjajo z otroki in mladostniki, pripravila Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Gre za prva slovenska nacionalna priporočila za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Skupina je preučila aktualno znanstveno literaturo in pregledala smernice iz drugih držav.

Smernice so namenjene vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki (vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem, socialnim delavcem, psihologom, kliničnim psihologom, specialnim pedagogom, pediatrom, logopedom, kliničnim logopedom, otroškim in mladostniškim psihiatrom, socialnim pedagogom, medicinskim sestram, delovnim terapevtom in drugim). Njihov glavni namen pa je poenoten pristop vseh strokovnjakov, vključenih v delo z otroki in mladostniki, k svetovanju staršem glede uporabe zaslonov njihovih otrok in mladostnikov. Smernice so tudi podlaga za načrtovanje intervencij na tem področju.

ČASOVNA PRIPOROČILA ZA UPORABO ZASLONOV V PROSTEM ČASU

PREDŠOLSKI OTROCI

STAREJŠI OTROCI IN MLADOSTNIKI

ZDRAVE (DRUŽINSKE) NAVADE UPORABE ZASLONOV

PRIPOROČILA ZA UPORABO ZASLONOV V VRTCIH

PRIPOROČILA ZA UPORABO ZASLONOV V ŠOLAH

PRIPOROČILA ZA UPORABO ZASLONOV V ČASU POUKA NA DALJAVO

ŠKODLJIVI DOGODKI, POVEZANI Z UPORABO INTERNETA

ZNAKI PREKOMERNE UPORABE ZASLONOV, KI ZAHTEVAJO STROKOVNO POMOČ