Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

V mladostništvu, razvojnem obdobju silovitih sprememb, je med mladimi pogosto prisotno eksperimentiranje s psihoaktivnimi snovmi. To so kemične snovi naravnega ali sintetičnega izvora, ki so prisotne v alkoholnih pijačah, tobaku, konoplji ter drugih drogah in po zaužitju prvenstveno vplivajo na delovanje možganov, pa tudi drugih organov. Imajo številne učinke, med temi so pogoste sprememba razpoloženja, zaznavanja, motnje dihanja, motorike in drugo. Vsem je skupno, da lahko povzročajo zasvojenost. Posledice rabe se razlikujejo med posamezniki, odvisne so od telesnega in duševnega stanja posameznika, vrste snovi, načina in trajanja uporabe. Zaradi pomembnih razvojnih sprememb, ki se dogajajo v telesu mladostnika, je pomembno, da mladi psihoaktivnih snovi ne uporabljajo. Pri zmanjševanju in preprečevanju uporabe psihoaktivnih snovi imate starši pomembno vlogo.

Z namenom ozaveščanja staršev in strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi starši, so na Območni enoti Celje NIJZ pripravili informativno gradivo Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše.

V gradivu, ki je dostopno tukaj, najdete:

  • uporabne informacije o psihoaktivnih snoveh (o alkoholu, tobaku, konoplji in drugih prepovedanih drogah);
  • praktične primere s področja komunikacije staršev z mladostniki – kako naj se starši pogovarjajo o psihoaktivnih snoveh z njihovimi mladostniki;
  • ter vire dodatnih informacij in pomoči.

Vir prikazne slike: freepik.com

Objavljeno: 8. januarja 2021