Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

20. novembra obeležujemo svetovni dan otrok in rojstni dan Konvencije o otrokovih pravicah.

Otroci si želijo svet, v katerem:

  • imajo vsi enake možnosti;
  • ni nasilja in diskriminacije;
  • je njihovo zdravje pomembno vodilo vseh;
  • si vsi prizadevamo za trajnostni razvoj in okolje, ki bo omogočalo zdrav razvoj otrok;
  • sodelujejo pri sprejemanju odločitev in imajo priložnost, da je njihov glas slišan;
  • imajo možnost osvojiti znanja in veščine, potrebne za življenje danes in jutri;
  • varno uporabljajo prednosti digitalne tehnologije.

Vsak otrok si zasluži varno in spodbudno okolje za odraščanje ter zaščito pred kakršnokoli zlorabo.

Na pobudo Slovenije je leta 2014 Svet Evrope 18. november razglasil za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo.

Slovenija ni imuna na to obliko nasilja nad otroki, zato je predlagala razglasitev dneva zaradi boljše obveščenosti in ozaveščenosti javnosti o tej pereči temi. Spolno nasilje in spolne zlorabe otrok predstavljajo grobo zlorabo moči odrasle osebe nad otrokom in najhujšo kršitev otrokovih pravic.

Nasilje je nesprejemljivo in ga nikoli ne bi smel doživeti noben otrok, zato je pomembno, da v primeru, če opazite nasilje, tega ne ignorirate, ampak ga prijavite pristojnim organom.

Viri

  • https://starsiotroksveta.si/svetovnidanotrok
  • https://www.youtube.com/watch?v=pJ6p13Z-52I

Vir naslovne fotografije: freepik.com

Objavljeno: 19. novembra 2021