Kaj je?

Zgodnja obravnava predšolskih otrok s posebnimi potrebami in predšolskih otrok z rizičnimi dejavniki je celostna obravnava otrok in njihovih družin. Gre za otroke, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb zaradi dejavnikov tveganja za razvoj oziroma z opaženimi odstopi v razvoju in njihove družine.

Kje se izvaja?

V razvojnih ambulantah z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok delujejo kot centri za zgodnjo obravnavo, v javnih vrtcih in drugih vzgojnoizobraževalnih zavodih, socialno varstvenih zavodih, centrih za socialno delo, centrih za duševno zdravje in svetovalnih centrih.

Cilji obravnave

Nadomestiti primanjkljaje oziroma maksimalno spodbuditi otrokove dane možnosti, da dosežemo optimalno prilagoditev otroka na razvojno motnjo in največjo stopnjo neodvisnosti otroka.

Okrepimo zmogljivost družine, spodbudimo socialno vključenost otroka in družine, ter z vsem tem vplivamo na čim boljšo kakovost življenja otroka in njegove družine.

Vključitev družine

Pri obravnavi otroka je potrebna vključitev celotne družine z upoštevanjem njenih potreb in zmožnosti.