Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

Športnovzgojni karton je pripomoček za sprotno formativno longitudinalno spremljanje otrokovega in mladostnikovega telesnega in gibalnega razvoja. Poznavanje trendov sprememb šolajoče populacije predstavlja učinkovito strokovno pomoč pri oblikovanju strategije razvoja šolske športne vzgoje in nekaterih politik na nacionalni ravni, kot so politike ustrezne telesne dejavnosti, športa, prehranjevanja, spodbujanja enakopravnega vključevanja posameznikov v skupine.

S sprotnimi vsakoletnimi meritvami navajamo učence in dijake na pomembnost rednega spremljanja svojih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti ter jih usmerjamo v razmišljanje, da morajo v največji meri sami poskrbeti za lastno zdravje.

Meritve za športnovzgojni karton, se izvajajo v aprilu. Ker so šolarji zaradi možnosti okužbe s covid-19 doma, so nekatere šole za njih pripravile navodila, kako se lahko izmerijo sami. Navodila za izvedbo meritev doma najdete na SLOfit spletni strani oziroma tukaj.

Objavljeno: 21. aprila 2020