Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

Nosečnost je občutljivo obdobje, ko morate poskrbeti zase in za svojega še ne rojenega otroka. Če ste se znašli v izrednih okoliščinah, vam bodo morda v pomoč sledeče informacije.

Pravice nosečih dijakinj in dijakinj – mater

Po Pravilniku o šolskem redu dijakinje s šolo sklenejo t. i. pedagoško pogodbo, v kateri so podrobneje opredeljene njihove obveznosti, pravice in dolžnosti.

Med drugim šola določi načine ocenjevanja in roke preizkusov znanja, obvezno prisotnost pri pouku in razloge za opravičeno odsotnost. Dijakinji se zaradi materinstva podaljša status za največ dve leti – toliko časa jo namreč, na izbrani gimnaziji ali srednji šoli, čaka mesto.

Pravice nosečih študentk in študentk – mater

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka (70. člen Zakona o visokem šolstvu). Kot študentka – mati imate prednosti in pravice pri štipendijah (Zakon o štipendiranju) ter bivanju v študentskem domu (Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov). Dobivate lahko starševski dodatek. Za dodatne informacije se lahko obrnete na svoj center za socialno delo in katerega od študentskih klubov (npr. Klub študentskih družin Slovenije).

Starši s subvencionirano študentsko prehrano imajo pravico do desetih dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno (8. člen Zakona o subvencioniranju študentske prehrane). Pravica do dodatnih subvencioniranih obrokov na podlagi izkazanega starševstva velja za vsakega otroka, ki tudi šteje za upravičenca, uveljavi pa jo lahko le eden od staršev. Starš študent s subvencionirano študentsko prehrano lahko koristi dve subvenciji hkrati.

Pomanjkanje sredstev za preživetje

Če nimate dovolj sredstev za preživetje, lahko prosite za denarno socialno pomoč. Denarna socialna pomoč je prejemek, namenjen tistim posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati (Zakon o socialno varstvenih prejemkih). Za pomoč in podporo se lahko obrnete tudi na katero od dobrodelnih organizacij (npr. Rdeči križ, Karitas ipd.).

Zapleti v nosečnosti ali po porodu, izguba otroka

Velika večina otrok se rodi zdravih, lahko pa se zgodi, da boste potrebovali dodatne informacije in pomoč pri zapletih v nosečnosti ali takoj po rojstvu.

Če se rodi nedonošenček ali nedonošenka se lahko obrnete na:

Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom
Zaloška 11, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 522 60 11
Spletna stran: www.nedonosencek.net

Za pomoč in svetovanje v primeru splava ali otrokove smrti se lahko obrnete na:

Društvo Solzice, ki je namenjeno pomoči žalujočim staršem in svojcem ob soočanju z izgubo otroka med nosečnostjo ali kmalu po porodu.
Naselje NE-17, 8270 Krško
Telefon: 041 532 916
E-pošta: info@solzice.si
Spletna stran: www.solzice.si

Slovensko društvo Hospic
Gosposvetska 9, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 420 52 60
E-pošta: info@hospic.si
Spletna stran: www.hospic.si

Nosečnost in odvisnost od prepovedanih drog

Za nosečnico, ki je odvisna od psihoaktivnih substanc, je zdravniška pomoč zelo pomembna tako zaradi otroka kot zaradi nje same. Zavedati se morate, da lahko droge, ki jih jemljete, ogrozijo nosečnost in otroka. Tudi vi potrebujete urejeno zdravstveno zavarovanje, ginekologa, ki mu zaupate, urejeno bivališče in reden dohodek, ob tem pa morda še dodatno medicinsko, socialno in terapevtsko pomoč in podporo. Obrnite se na katerega od Centrov za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog, kjer vam bodo ustrezno svetovali in vam pomagali pri iskanju rešitev.

V Sloveniji je v mrežo Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) vključenih 20 centrov (Ljubljana, Trbovlje, Logatec, Kočevje, Maribor, Celje, Velenje, Kranj, Nova Gorica, Koper, Ilirska Bistrica, Sežana, Pivka, Piran, Izola, Novo mesto, Brežice, Murska Sobota, Tržič, Jesenice) in Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Ljubljana. Možnosti za nosečnice so med posameznimi centri različne. Ponekod imate na voljo takojšnjo individualno obravnavo, ponekod vas lahko spremlja socialna delavka …, vsi centri pa sodelujejo z ostalimi ustreznimi ambulantami in vas lahko usmerijo h ginekologu v porodnišnicah.

Kršenje pravic pri zaposlovanju, varstvu nosečnosti in materinstvu

Če menite, da so vam bile kršene pravice ali, da ste bile prikrajšane za katero od pravic zaradi svojega spola (npr. na področju dela – porodniški dopust, varstvo materinstva, nosečnost; na področju družine ali nasilja ipd.), se lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prijavo je mogoče oddati:

 • pisno po navadni ali po elektronski pošti: irsd@gov.si ali
 • ustno (osebno), v času uradnih ur na pristojno območno enoto Inšpektorata RS za delo; pristojna je območna enota Inšpektorata RS za delo glede na sedež delodajalca.

Nosečnica in nasilje

V nasprotju z uveljavljenim prepričanjem so tudi nosečnice lahko tarče nasilja v družini. Na voljo je več organizacij, kjer lahko poiščete pomoč, podporo ali nasvet.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja nudi pomoč, podporo in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v sorodniških in partnerskih odnosih.

Društvo SOS telefon
p. p. 2726, 1001 Ljubljana
Telefon: 080 11 55, 24 ur na dan.
Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo nudi osebno svetovalno pomoč žrtvam nasilja in osebno svetovalno pomoč povzročiteljem nasilja, zagovorništvo in spremstvo na različne institucije.
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper
Informacije in svetovanje po telefonu: 01 4344 822 in 05 6393 170
Informacije in svetovanje po elektronski pošti: info@drustvo-dnk.si in dnk.koper@siol.net

Ženska svetovalnica je ženska organizacija, ki deluje na področju psihosocialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja.
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Informacije in svetovanje po telefonu: 031 233 211
Informacije in svetovanje po elektronski pošti: kc@svetovalnica.org in zenska@svetovalnica.org

Nosečnica brez strehe nad glavo

Če ste noseči in bi se radi zaradi nerazumevanja v družini umaknili v materinski dom, se lahko obrnete na vaš center za socialno delo, kjer vam bodo pomagali pri namestitvi v enem od materinskih domov. Lahko pa se tudi sami obrnete neposredno na materinski dom in se pozanimate, ali imajo prosto mesto.

V Sloveniji deluje mreža materinskih domov in zavetišč, v kateri sodelujejo različne organizacije, ki nudijo pomoč ženskam z otroki v stiski. Pogoji za vključitev so odvisni od posameznega programa.

V primeru nasilja se lahko obrnete na svoj center za socialno delo, kjer vam bodo pomagali pri namestitvi v eni od varnih hiš v Sloveniji. Lahko pa se tudi sami obrnete na kakšno od varnih hiš in se pozanimate, ali imajo prosto mesto. V Kriznem centru Ženske svetovalnice nosečnica najde zatočišče v akutnih situacijah.

Seznam varnih hiš

 • Zavod Karitas Samarijan – Varna hiša Karitas za Primorsko
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 041 332 038 in 031 655 961
  e-pošta: varna.hisa@zavodsamarijan.si
 • Center za socialno delo Sežana – Regijska varna hiša Kras
  Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  telefon: 070 754 530 in 05 6202 442
  e-pošta : vhkras@gmail.com
 • Društvo življenje brez nasilja – Varna hiša Novo mesto
  Rozmanova ulica 10, p. p. 345, 8000 Novo mesto
  telefon: 07 332 68 95 in 031 393 614 (med 9.00 in 14.00 uro)
  e-pošta: drustvo.dzbn.nm@gmail.com
 • Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša Celje
  p. p. 347, 3000 Celje,
  telefon: 03 492 63 57, 051 233 894
  e-pošta: varna.hisace@siol.net

  • Enota Velenje
   p. p. 504, 3323 Velenje
   telefon: 03 897 6690, 031 243 071
   e-pošta: drustvo.regionalna.varna.hisa@siol.net
  • Enota Slovenj Gradec
   p.p. 180, 2380 Slovenj Gradec
   telefon: 02 8829 435, 031 234 404
   e-pošta: varna.hisasg@siol.net
 • Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja – Zatočišče za ženske in otroke
  p.p. 2726, 1001 Ljubljana
  telefon: 01 524 19 93, 080 11 55
  e-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si
 • Društvo za nenasilno komunikacijo – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  telefon: 031 736 726
  e-pošta: vh.dnk@siol.net
 • Društvo ženska svetovalnica Ljubljana – Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja
  Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
  telefon: 031 233 211
  e-pošta: kc@svetovalnica.org
 • Center za socialno delo Maribor – Varna hiša Maribor
  Zagrebška c. 72, 2000 Maribor
  telefon: 02 250 66 00, 02 480 11 87 (ob delovnih dnevih od 8. do 20. ure)
  e-pošta: gpcsd.maribor@gov.si , varnahmb@t-2.net
 • Center za socialno delo Ptuj – Varna hiša Ptuj
  Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
  telefon: 02 787 56 69, 051 368 299
  e-pošta: varna.hisa.ptuj@gmail.com
 • Društvo varnega zavetja Pomurje – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
  p. p. 18, 9240 Ljutomer
  telefon: 02 584 83 90, 031 442 200
  e-pošta: vh.ljutomer@siol.net
 • Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
  Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
  telefon: 07 4904 950, 051 387 810
  e-pošta: gpcsd.krsko@gov.si , vhkrsko@gmail.com

Seznam materinskih domov

 • Materinski dom Ljubljana (CSD Ljubljana – Šiška)
  Jarška cesta 23, Ljubljana
  telefon: 01 283 37 45, 051 422 024
  e-pošta: materinskidom@gov.si
 • Materinski dom Maribor (CSD Maribor)
  telefon: 02 623 25 26, 02 623 25 52, 051 260 159
  e-pošta: info@materinski-dom.si
 • Materinski dom Škofljica in Višnja Gora (Zavod Pelikan Karitas)
  Gumnišče 5, 1291 Škofljica
  telefon: 01 366 77 21
  e-pošta: materinski.dom@karitas.si
 • Materinski dom Postojna (Talita Kum)
  Ljubljanska 28, 6230 Postojna
  telefon: 05 620 2 400
  e-pošta: info@talitakum.si
 • Materinski dom Solkan (Zavod Karitas Samarijan Solkan)
  Skalniška 1, 5250 Solkan
  telefon: 05 330 02 34, 041 331 639
  e-pošta: dom@zavodsamarijan.si
 • Materinski dom Šempeter
  Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici
  telefon: 05 99 72 052, 031 778 586
  e-pošta: dom@zavodsamarijan.s
 • Materinski dom Celje
  Na zelenici 9, 3000 Celje
  telefon: 03 492 10 14
  e-pošta: dom@siol.com
 • Materinski dom Mozirje (Andrejev dom, Nadškofijska Karitas Maribor)
  Podvrh 23, 3330 Mozirje
  telefon: 03 583 15 30, 041 714 347
  e-pošta: info@karitasmb.si
 • Materinski dom Žalec (Nadškofijska Karitas Maribor)
  Savinjska cesta 1, 3310 Žalec
  telefon: 05 9080 363
  e-pošta: info@karitasmb.si

Povzetek pripravili Nataša Frigelj, mag. funk. biol. in Jerneja Kožar, mag. inž. prehrane

Povzeto po vodniku Na poti v materinstvo in publikaciji Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu avtorice Zalke Drglin.