Brez teme
 • Brez teme
 • Bela/Črna
 • Rumena/Modra
 • Črna/Bež
 • Zelena/Črna

Spodbujanje rednega gibanja otrok je naložba v zdravo in aktivno starost

Redna telesna dejavnost je pomemben gradnik zdravja v obdobju otroštva in mladostništva. Pri otrocih in mladostnikih ugodno vpliva na učno uspešnost, izvajanje dnevnih nalog, krepi njihovo psihično odpornost, izboljša telesno pripravljenost in zdravje kosti, kar ima ugodne posledice tudi dolgoročno. Otroci in mladostniki s pomočjo rednega gibanja, predvsem teka in skakanja, pridobivajo kostno maso, kar zmanjšuje tveganje za razvoj osteoporoze in z njo povezanih zlomov v kasnejšem življenjskem obdobju. Preberi več tukaj.

Priporočila za telesno dejavnost, sedeč življenjski slog in spanje zdravih otrok do 5. leta starosti

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2019 izdala priporočila o telesni dejavnosti, sedečem življenjskem slogu in spanju za zdrave otroke do 5. leta starosti. Človek je cirkadiano bitje, kar pomeni da večina njegovih funkcij niha v ritmu 24 ur, kar se kaže z nihanjem bioloških funkcij, telesne temperature, koncentracije hormonov in v delovanju organskih sistemov. V normalnem dnevu tako otrok, kot odraslih se izmenjujeta stanje budnosti (z različno intenzivno obliko telesne dejavnosti) in spanja.

Poleg primerne dolžine je pomembna tudi kakovost izvajanih dejavnosti (telesnih dejavnosti in počitka). Pri izpolnjevanju priporočil o telesni dejavnosti, se predvsem pri otrocih (aktualno pa je tudi pri vseh ostalih starostnih skupinah prebivalcev) upošteva vzorec celotne dnevne aktivnosti oziroma 24-urno obdobje, saj dan sestavlja celoten seštevek časa za spanje, časa, ki ga otrok preživi sede in časa lahke, zmerne ali intenzivne telesne dejavnosti.

Priporočila o telesni dejavnosti, sedečem vedenju in spanju določajo priporočen čas, ki ga je treba porabiti za vsako od teh vedenj, pri čemer se zavedamo, da:

 • kombinirana priporočila ne upoštevajo vsako uro v otrokovem dnevu;
 • je telesna dejavnost pri majhnih otrocih v veliki meri izražena v obliki aktivne igre;
 • je »tiha igra« (igra, ki ni energična in tako tudi ne opredeljena kot telesna dejavnost in se lahko izvaja sede) zelo pomembna za otrokov razvoj in ima lahko različne oblike;
 • je zadosten spanec pomemben za otroke, da lahko izkoristijo priložnosti za zgodnji razvoj.
 • Največje koristi za zdravje dojenčkov in majhnih otrok bi dosegli ob upoštevanju vseh priporočil za telesno dejavnost, sedeča vedenja in spanje v 24 urnem obdobju. Dodatne koristi za zdravje bi lahko dosegli z zamenjavo sedečih vedenj z zmerno in/ali intenzivno telesno dejavnostjo ob sočasni ohranitvi primerne dolžine spanca.

Dojenčki (mlajši od enega leta)

Telesna dejavnost

 • Telesna dejavnost večkrat na dan, predvsem prek interaktivnih iger na tleh.
 • Velja načelo: več je bolje. Pri otrocih, ki še niso mobilni, se spodbuja aktivnosti v položaju na trebuhu vsaj 30 min/dan v času budnosti.

Sedeči življenjski slog

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro hkrati (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih ali v nosilkah).
 • Uporaba elektronskih naprav (gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger) ni priporočljiva.
 • Sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem)

 • 0–3 mesece: 14–17 ur
 • 4–11 mesecev: 12–16 ur
 • Preberi več o priporočil za dobro spanje novorojenčka tukaj in za dobro spanje dojenčka tukaj.

Otroci (1-2 leti starosti)

Telesna dejavnost

 • Vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti razporejene čez ves dan.
 • Velja načelo: več je bolje.

Sedeči življenjski slog

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih ali v nosilkah).
 • Uporaba elektronskih naprav – gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger je odsvetovana in otroci do najmanj 2. leta starosti naj ne bodo izpostavljeni uporabi naprav. Kasneje pa naj otroci ne uporabljajo naprave več kot 1 uro na dan (pri čemer naj bo čas uporabe sorazmeren starosti, mlajši manj ali še bolje nič). Ob uporabi naprave naj bodo prisotni starši.
 • Velja načelo: manj je bolje.
 • Sedeči čas naj vključuje branje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem)

 • 11–14 ur kvalitetnega spanja, vključno z dnevnimi dremeži, nočnim spanjem in prebujanjem.
 • Preberi več o priporočilih za dobro spanje malčka tukaj.

Otroci (3-4 let starosti)

Telesna dejavnost

 • Vsaj 180 minut raznolike in različno intenzivne telesne dejavnosti razporejene čez ves dan. Od tega naj bo vsaj 60 min telesne dejavnosti zmerne ali visoko intenzivne.
 • Velja načelo: več je bolje.
 • Preberi več o priporočilih za gibanje otrok tukaj.

Sedeči življenjski slog

 • Ne omejevati telesne dejavnosti za več kot 1 uro naenkrat (npr. v otroških vozičkih, v varnostnih stolčkih…).
 • Uporaba elektronskih naprav (gledanje televizije, videoposnetkov, igranje računalniških iger) naj ne presega 1 uro dnevno.
 • Velja načelo: manj je bolje.
 • Sedeči čas naj vključuje branje in pripovedovanje z otrokovim aktivnim vključevanjem.

Spanje (kvalitetno spanje vključno z uspavanjem):

 • 10–13 ur kvalitetnega spanja, vključno z dnevnimi dremeži, nočnim spanjem in prebujanjem.
 • Preberi več o priporočilih za dobro spanje malčka tukaj.
Preberi tudi nekaj o gibalnem razvoju otrok in najstnikov tukaj.

Več informacij o spanju v različnih starostnih obdobjih najdete na tej povezavi.

Več informacij o smernicah za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih je zbranih tukaj.

Prispevek povzet po prispevku avtorice Brigite Zupančič-Tisovec, dipl. fiziot., spec., NIJZ OE NM

Vir

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y/, dosegljivo 3.9.2019

Vir fotografij v prispevku: canva.com in shutterstock.com

Objavljeno: 10. maja 2022