Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

25. november je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Oznanja začetek 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki se zaključijo 10. decembra, ko obeležujemo Svetovni dan človekovih pravic. Žrtve nasilja so lahko tudi noseče ženske in ženske po porodu.

Poznamo različne oblike nasilja: telesno ali fizično, spolno, psihično in ekonomsko. Fizično nasilje pogostoma spremlja tudi psihološko nasilje, ki se lahko izraža kot: poniževanje, kričanje, nadzorovanje, osamitev, grožnje s prekinitvijo razmerja ali odvzemom otrok itd. Takšno nasilje vpliva med drugim tudi na občutke lastne vrednosti in starševske sposobnosti.  Mit o tem, da lahko že na prvi pogled prepoznamo povzročitelja ali žrtev nasilja ne drži, saj se nasilje dogaja v vseh družbenih slojih. Vselej je za nasilje odgovoren tisti, ki ga izvaja, in zanj ni opravičila. Zelo pomembno je, da družba na pojav nasilja odreagira ter ga ne tolerira in minimalizira.

Žrtvam nasilja so na voljo različne oblike pomoči v obliki telefonskega ali individualnega svetovanja, skupin za samopomoč. Pomoč lahko poiščete tudi pri svojem izbranem osebnem zdravniku in v zdravstvenih ustanovah. Pomoč prav tako nudijo varne hiše, nevladne organizacije in vladne institucije. Seznam nekaterih najdete spodaj.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja nudi pomoč, podporo in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v sorodniških in partnerskih odnosih.
p. p. 2726, 1001 Ljubljana
Telefon: 080 11 55, vsak delovnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00
Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si/

Društvo za nenasilno komunikacijo nudi osebno svetovalno pomoč žrtvam nasilja in osebno svetovalno pomoč povzročiteljem nasilja, zagovorništvo in spremstvo na različne institucije.
Linhartova 13, 1000 Ljubljana
Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper
Informacije in svetovanje po telefonu: 01 4344 822 in 05 6393 170
Informacije in svetovanje po elektronski pošti: info@drustvo-dnk.si in dnk.koper@siol.net

Ženska svetovalnica je ženska organizacija, ki deluje na področju psihosocialne pomoči in samopomoči žensk, ki so žrtve nasilja ali imajo motnje hranjenja.
Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana
Informacije in svetovanje po telefonu: 031 233 211
Informacije in svetovanje po elektronski pošti: kc@svetovalnica.org in zenska@svetovalnica.org

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja Gorenjske
Slovenski trg 1, p. p. 575, 4000 Kranj
telefon: 051 200 083
spletno mesto: Varna hiša Gorenjske
e-pošta: vh.gorenjska@siol.net

Zavod Karitas Samarijan – Varna hiša Karitas za Primorsko
Skalniška 1, 5250 Solkan
telefon: 041 332 038 in 031 655 961
e-pošta: varna.hisa@zavodsamarijan.si

Center za socialno delo Sežana – Regijska varna hiša Kras
Kosovelova 4b, 6210 Sežana
telefon: 070 754 530 in 05 6202 442
e-pošta : vhkras@gmail.com

Društvo življenje brez nasilja – Varna hiša Novo mesto
Rozmanova ulica 10, p. p. 345, 8000 Novo mesto
telefon: 07 332 68 95 in 031 393 614 (med 9.00 in 14.00 uro)
e-pošta: drustvo.dzbn.nm@gmail.com

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša Celje
p. p. 347, 3000 Celje,
telefon: 03 492 63 57, 051 233 894
e-pošta: varna.hisace@siol.net

Center za socialno delo Maribor – Varna hiša Maribor
Zagrebška c. 72, 2000 Maribor
telefon: 02 250 66 00, 02 480 11 87 (ob delovnih dnevih od 8. do 20. ure)
e-pošta: gpcsd.maribor@gov.si , varnahmb@t-2.net

Center za socialno delo Ptuj – Varna hiša Ptuj
Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj
telefon: 02 787 56 69, 051 368 299
e-pošta: varna.hisa.ptuj@gmail.com

Društvo varnega zavetja Pomurje – Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja
p. p. 18, 9240 Ljutomer
telefon: 02 584 83 90, 031 442 200
e-pošta: vh.ljutomer@siol.net

Center za socialno delo Krško, Zavetišče Pepcin dom
Cesta krških žrtev 1, 8270 Krško
telefon: 07 4904 950, 051 387 810
e-pošta: gpcsd.krsko@gov.si , vhkrsko@gmail.com

 

Vir: povzeto po spletni strani Društva za nenasilno komunikacijo