Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strokovna javnost

Med 25. novembrom in 10. decembrom obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. 25. november oznanja začetek 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami, ki se zaključijo 10. decembra, ko obeležujemo Svetovni dan človekovih pravic.

25. november je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, temu je posvečen vse od leta 1999, ko ga je Organizacija združenih narodov razglasila v spomin na sestre Mirabal, ki so bile v Dominikanski republiki umorjene leta 1960.

Se sprašujete, zakaj je potrebno opozarjati na pojav in porast nasilja?

Nasilje nad ženskami je odraz neenakosti med spoloma ter ena izmed najbolj pogostih kršitev človekovih pravic po vsem svetu.

V Sloveniji je vsaka druga ženska (56,6 %) od dopolnjenega 15. leta starosti doživela eno od oblik nasilja. Najpogosteje so doživljale psihično nasilje, skoraj četrtina fizično nasilje, temu sledijo premoženjsko nasilje, omejevanje gibanja  in spolno nasilje. Povzročitelji nasilja so v 90,8 % moški (Leskošek V, Urek M, Zaviršek D. 2010. Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih: končno poročilo 1. faze raziskovalnega projekta. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti).

Raziskava Osebna varnost v zasebnem okolju iz leta 2020, kaže, da ženske pogosteje kot moški doživljajo nasilje, ki se ponavlja in ima hujše posledice ter da nasilje nad ženskami večinoma povzročajo njihovi intimni partnerji. Med osebami, ki so v partnerskem odnosu doživele nasilje, je 75,6 % žensk, kar potrjuje dejstvo, da so ženske najpogosteje žrtve nasilja v zasebni sferi oziroma v intimnopartnerskem odnosu (SURS, 2022).

V primeru, da doživljate nasilje, poiščite pomoč. Če veste, da nekdo doživlja nasilje, ukrepajte.

Spodbujamo vas, da v stiski poiščete pomoč, saj tako lahko pripomorete k temu, da se bo nasilje ustavilo. Če doma niste varni, poiščite pomoč, niste sami. Izhod iz nasilnega odnosa obstaja! Na voljo so vam različne oblike pomoči v obliki telefonskega ali individualnega svetovanja in skupin za samopomoč. Pomoč lahko poiščete tudi pri svojem izbranem osebnem zdravniku in v zdravstvenih ustanovah. Pomoč prav tako nudijo varne hiše, nevladne organizacije in centri za socialno delo. Na voljo so vam tudi zatočišča, kamor se lahko umaknete na varno. Seznam nekaterih virov pomoči najdete na povezavi: Viri pomoči.

Na voljo je tudi anonimna e-prijava nasilja v družini:

Nasilje nad ženskami je družbeni in javnozdravstveni problem; pomembno je, da tudi na področju javnega zdravja opozarjamo na nasilje v družini in nasilje na podlagi spola. Nasilje škodljivo vpliva na telesno in duševno zdravje ter kakovost življenja. Vsaka ženska ima pravico, da živi v varnem okolju – tako v javnosti kot zasebno.

Pripravili: Anja Bohinec, dr. Zalka Drglin

Objavljeno: 23. novembra 2023