Brez teme
  • Brez teme
  • Bela/Črna
  • Rumena/Modra
  • Črna/Bež
  • Zelena/Črna

Okolje dojenčka v prvih mesecih življenja ima izredno pomemben vpliv in pušča dolgoročne posledice. Izpostavljenost hujšemu ali dolgotrajnemu stresu škoduje dojenčkovemu razvoju in močno poveča tveganje za psihične in druge težave v odrasli dobi.

Otrok potrebuje ljubezen staršev

To je čas, ko se oblikujejo temelji otrokovega odnosa do družinskih članov, družine in socialnega okolja. Ljubezen staršev daje otroku občutek lastne vrednosti, ki je izhodišče za dobro samopodobo.

Hujši stres in kronične stresne situacije

Dojenček še nima izdelanih mehanizmov za spoprijemanje s stresom. Ob hujšem ali dolgotrajnem stresu se izločajo stresni hormoni, ki poškodujejo možganske celice. Izsledki raziskav kažejo, da so imeli otroci, ki so bili že v zgodnjem otroštvu izpostavljeni izjemnim stresom in pomanjkanju pozitivnih spodbud, pri treh letih tudi do polovico manjši volumen možganov.

Dlje trajajoče ali ponavljajoče se stresne situacije lahko vodijo v različne motnje. Povzročijo lahko negativne vzorce razmišljanja in občutenja, ki lahko ostanejo prisotni celo življenje. Stresni dogodki v zgodnjem otroštvu nekajkrat povečajo tveganje za psihične težave, depresijo, nasilje v družini, zasvojenost s prepovedanimi drogami in alkoholom ter bolezni srčno-žilnega sistema v odrasli dobi.

Viri stresa za dojenčka

Med vire stresa za dojenčka sodijo: prekomerne spodbude iz okolja (npr. prekomerna izpostavljenost televiziji, hrupu v okolju), glasna nesoglasja med staršema, neodzivanje s strani staršev/skrbnika na močan dojenčkov jok (dojenček se težko potolaži sam, zato potrebuje odraslo osebo, ki se bo odzvala na njegove potrebe in mu ob tem dala občutek varnosti), ločitev od staršev ali ljubečega skrbnika, grobo ravnanje in nasilje nad dojenčkom, nasilje med starši.

Za dojenčkov razvoj so pomembne spodbude iz okolja

Razvoj možganov v zgodnjem obdobju poteka izredno hitro, predvsem z ustvarjanjem novih povezav med možganskimi celicami. V kolikšni meri se bodo povezave razvijale in ostale aktivne, je odvisno od različnih spodbud iz okolja (vidnih, slušnih, gibalnih, čutnih), ki morajo biti primerne dojenčkovi stopnji razvoja.

Dojenčka zato pogosto pestujte, se z njim pogovarjajte, pojte mu pesmice in berite zgodbice, tudi če jih še ne razume. Hkrati pa ne pozabite, da so za otrokov razvoj najpomembnejši prav ljubeči starši.

Avtorica: Lucija Gobov, dr. med., spec. pediatrije