Časovnica prikazuje predvideno zaporedje preventivnih aktivnosti od 1. do 3. letnika Srednje šole.